o nas reklama kontakt pomoc

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

- Użytkownikiem może zostać każda osoba.
- Sklepy24h.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na stronie internetowej przy przedmiocie, którego dotyczą.

2. REJESTRACJA SKLEPU INTERNETOWEGO


- Użytkownik
zakłada własny sklep internetowy za pomocą formularza dostępnego w serwisie sklepy24h.pl po podaniu nazwy sklepu, hasła, imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz innych wymaganych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

- Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych teleadresowych. Sklepy24h.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania sklepu w przypadku stwierdzenia fikcyjnych danych adresowych, wpisanych przez Użytkownika.

- Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez sklepy24h.pl. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

- Informacje podane w formularzu są przez sklepy24h.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami serwisu oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

- Dane użytkowników dokonujących transakcji w ramach serwisu sklepy24h.pl, obejmujące adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, przekazywane są Sprzedającemu po dokonaniu zamówienia, w celu finalizacji umowy, a dane w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przekazywane są Sprzedającemu w celu weryfikacji złożonej oferty.

3. CENNIK USŁUG


Serwis sklepy24h.pl pobiera opłat za prowadzenie sklepu internetowego w formie poniższego abonamentu:


abonament za 30 dni - 20 zł + VAT -
24,60 zł
abonament za 90 dni - 60 zł + VAT -
73,80 zł
abonament za 180 dni - 120 zł + VAT -
147,60 zł
abonament za 360 dni - 240 zł + VAT -
295,20 zł

Dane do przelewu znajdują się: po zalogowaniu do panelu administracyjnego sklepu w oknie "Forma rozliczenia" pod linkiem "więcej informacji o kosztach".

4. UMOWA

 

 

Sklepy24h.pl nie wymaga zawarcia umowy, użytkownik w każdej chwili może przerwać użytkowanie sklepu bez żadnych konsekwencji.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
- Sklepy24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedających ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi.
- Sklepy24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług, prawdziwość i rzetelność ich opisu.
- Sklepy24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji transakcji, wynikające z przyczyn technicznych.
- Sklepy24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za nazwy rejestrowanych subdomen.

6. USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA

Sklepy24h.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe, bądź jego działania są nie zgodne z regulaminem.

7. GWARANCJE

Sklepy24h.pl nie udziela rękojmi ani gwarancji na sprzedawane towary.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPY24H.PL

- Towary lub usługi oferowane w ramach serwisu sklepy24h.pl wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników.
- Sklepy24h.pl nie jest stroną w tych transakcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.
- Sklepy24h.pl nie sprawdza towarów ani usług oferowanych w ramach serwisu, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego towaru naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa.

9. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do sprzedawanego przedmiotu określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Sprzedającego, a nie sklepy24h.pl, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.

10. LEGALNOŚĆ

Zgłaszając towary lub usługi do sprzedaży Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach serwisu
- Nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich.
- W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w wyżej wymienionym artykule, sklepy24h.pl usuwa towar.

11. OPIS TOWARÓW

- Towary lub usługi, które mają być objęte sprzedażą w ramach serwisu sklepy24h.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
- Towary należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje.
- Użytkownik może wystawić na sprzedaż dowolną ilość przedmiotów.


12. NEWSLETTER

Zakładając konto, sklep internetowy lub dodając swój sklep do katalogu sklepów użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newsletter.

elaboracja

Inne

noktowizorphotonxt

Inne

zegarynanecisko

Turystyka

nozedogrzybow

Powered by WebArtis

Copyright © 2006